Spółka / Kontakt

Polfood Group S.A.
Adres: ul. Grójecka 194 /91
02-390 Warszawa
e-mail: biuro@polfoodgroup.pl

KRS: 0000026579
NIP: 5222453868
REGON: 01495497000000

Zarejestrowana pod numerem KRS 0000026579 w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy (akcyjny) 1 062 000 PLN, (wpłacony w całości)

                                                                                                                                                          

WEZWANIE DO ZŁOŻENIA AKCJI W SPÓŁCE

                      W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798), dalej jako „Ustawa”, Polfood Group S.A., ul. Grójecka 194 /91, 02-390 Warszawa, KRS: 0000026579, NIP: 5222453868 (dalej jako: „Spółka”), informuje akcjonariuszy o wprowadzeniu do polskiego porządku prawnego obowiązkowej dematerializacji akcji spółek,

Czytaj więcej:

  Więcej informacji wkrótce.

Czytaj więcej: